“10 yıl yaşlanmış. Çok güzel kadındı.”

AVM’nin park yerinde ayak üstü tesadüfen rastladığımız annemin arkadaşının arkadaşı bir kadından bahsediliyordu. Üniversite çağındaki kızını Dersim’deki patlamada kaybetmiş.

Annem yıllardır yanında olmadığımdan, aramızda kıtalar olmasından yakınır. Kızı dizinin dibinde oturan annelere için için imrenir. Annem yaşlarında bir kadının karşısında, boyundan uzun, üniversiteyi bitirmiş ve hala hayatta, kızı yaşlarında bir kız olarak dikili durmam, o kadına neler hissettirmiş olabilir?

O kadınla tanıştıktan sonda öğrendim hikayesini. Bilseydim, ve şu anki aklımla karşısında duruyor olsaydım, bir anda sarılırdım ona. Seni seviyorum. Sana ihtiyacım var. Bu dünyanın sana ihtiyacı var derdim.

Belki 10 yıl gençleşirdi.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store